NOWE PRODUKTY !

Załadunek    W bieżącym roku zrealizowaliśmy projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii prostowania walcówki gładkiej i żebrowanej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. W związku z tym, od marca 2014 roku oferujemy nowe produkty: pręty z walcówki gładkiej i żebrowanej o średnicy powyżej 10 mm. o wysokiej jakości powierzchni.

    Pręty o większej średnicy znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie jako elementy zbrojenia: w konstrukcjach żelbetonowych, stropach, schodach, balkonach i tarasach. Charakteryzują się wyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Zastosowanie systemu prostowania rolkowego zapewnia wysokie parametry naszych produktów:
- nienaruszoną powierzchnię zewnętrzną pręta, brak rys,
- mniejszy stopień „zbicia” żebra,
- wyższy współczynnik fr mający zasadnicze znaczenie przy ocenie jakości zbrojenia,
- brak skręceń drutu,
- wyższy stopień wyprostowania, brak łukowatości pręta,
- mniejsze odchylenia w zakresie długości produktu (wyższa dokładność cięcia na określony wymiar),
- wyeliminowanie falistości występujących na prętach po wyprostowaniu. .

Zrealizowany projekt pozwolił nam także na znaczne podniesienie jakości dotychczasowych produktów: prętów z walcówki gładkiej i żebrowanej o średnicy poniżej 10 mm. Pozwoli to na skierowanie naszej produkcji do nowych  klientów, mających wysokie wymagania dot. jakości.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami współpracy, prosimy o kontakt pod nr telefonu (032) 67 119 00 lub za pośrednictwem poczty e-mail: handel@prohutrem.com.pl

  O